Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Visserij in zwaar weer

Brexit, corona, windmolens op zee en tegenvallende vangsten. Het zit de Noordzeevisserij niet mee: in 2020 gingen vangsten naar beneden en nam het perspectief voor de sector af. Wel zijn er lichtpuntjes bij de mosselvisserij, bleek afgelopen vrijdag uit de presentatie van Visserij in Cijfers (2020) van Wageningen University en Research.

De trawlervloot (6 schepen in 2020) is door de Brexit relatief zwaar getroffen. In ruil voor toegang tot de Britse wateren moet er de komende jaren een substantieel deel van de vangstmogelijkheden van belangrijke soorten worden ingeleverd: tot 12 % (haring), tot 26 % (makreel) en tot 32 % (horsmakreel). De vangsten van de trawlervloot laten de laatste jaren sowieso al een teruggang zien: met name blauwe wijting wordt minder aangevoerd. De totale berekende vangstwaarde kwam in 2020 uit op € 96 miljoen.

Kottersector

Ook de kottersector verkeert in zeer zwaar weer. Het uiteindelijke resultaat van de kottersector bedroeg in 2019 een krappe € 9 miljoen, en de dalende lijn van de afgelopen jaren zette zich voort in 2020. Voor dat jaar wordt een resultaat ingeschat dat rond de nullijn ligt. Eind 2021 zullen de definitieve cijfers bekend worden.

Bij een vrijwel gelijkblijvende aanvoer van ongeveer 64 miljoen kilogram vis en garnalen, daalde de totale opbrengst van de vangst van € 238 miljoen in 2019 naar een zuinige € 213 miljoen in 2020.

Het zal geen verrassing zijn dat Corona het resultaat drukte: door de lockdowns in binnen- en buitenland daalden de prijzen van veel luxere vissoorten. Als uitzondering nam de garnalenprijs van € 2,90 naar € 3,43 per kilogram toe, terwijl de aanvoer met 12 % steeg.

Mosselsector

Hoewel de afgelopen jaren voor de mosselsector economisch gezien lastig waren, geven de ontwikkelingen nu reden tot optimisme. In seizoen 2019/2020 waren de aanvoer en de totale opbrengst historisch laag en kwam het nettoresultaat (geschat) nog dicht bij 0 uit. Door een prijsstijging van de mosselen in het seizoen 2020/2021 naar gemiddeld € 1,44 per kilogram steeg de totale opbrengst van de mosselen tot € 45 miljoen. De stijging in de opbrengst was ondanks de verdere afname in het volume naar 31,5 miljoen kilogram, de laagste aanvoer sinds 2006. Naar verwachting zal het resultaat in het seizoen 2020/2021 dan ook weer beter zijn dan in het matige seizoen 2019/2020.

Andere lichtpunten voor de mosselsector zijn de afronding van de optimalisatie van de kweekpercelen waardoor een betere opbrengst verwacht mag worden, de hoeveelheid beschikbaar mosselzaad en de duidelijkheid die het zogenaamde Mosselconvenant en de verleende natuurvergunning verschaft hebben: de sector weet waar zij de komende jaren aan toe is.

Handel- en verwerking

Voor het eerst sinds jaren daalde de export van vis- en visproducten, zij het met slechts 2 % naar € 3,9 miljard. Op het eerste gezicht lijkt de impact van corona op deze sector daarmee mee te vallen, maar het is wel een scherpe trendbreuk, gezien de jarenlange groeipercentages. De gevolgen voor de bedrijfsresultaten zijn overigens per bedrijf erg verschillend, van negatief tot zelfs ook positief.

De import van vis en visproducten steeg juist met 4 % naar € 2,9 miljard. De stijging was vooral te zien bij kabeljauwachtigen, zalm en overige pelagische soorten.

De invloed van de Brexit op de export naar het Verenigd Koninkrijk is vooralsnog niet duidelijk. De exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk daalde met 5 %, maar hier speelt mogelijk ook de coronapandemie een rol.

Bekijk alle visserijcijfers hier.

Dit is een ingekort persbericht van Wageningen University en Research, met enkele aanvullingen. Meer duiding en reacties uit de visserij in leest u in de eerstvolgende nieuwe editie van Vismagazine.