Privacy Statement

PRIVACY-STATEMENT/COOKIEVERKLARING

Privacy-statement

Foodbanen.nu is onderdeel van Alea Publishers, een jonge uitgeverij gespecialiseerd in de wereld van Food&Drinks, zowel retail als voedingsmiddelentechnologie. Op dit moment bestaat de portfolio van Alea Publishers uit zeven platformen voor professionals in de food-wereld.

Hier lees je onze privacy-statement en je leest hier wat cookies zijn en wat het gebruik van cookies betekent voor onze websites.

Bij Alea Publishers verwerken we persoonsgegevens van onze relaties. Om onze relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wisselen we gegevens uit tussen diverse titels van Alea Publishers. We hechten er waarde aan dat het delen van informatie op zorgvuldige wijze gebeurt en dat het voor de relatie inzichtelijk is waar zijn gegevens voor worden gebruikt en wie daar toegang tot heeft. Deze privacy-statement/cookieverklaring verschaft hierin inzicht.

Recht op privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hechten wij waarde aan jouw privacy en streven wij ernaar om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder zullen we uitleg verstrekken over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en aan wie jouw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy-statement belangrijke informatie over je rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om dit privacy-statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Wij verzamelen de persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan onze events en personen die worden genoemd in onze vakbladen, websites en onze databanken/gidsen.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Bij aanmelding voor een nieuwsbrief, congres, evenement of een abonnement of wanneer, u een account aanmaakt op een van onze websites, en voor deze website in het bijzonder je cv vastlegt;
  • Door openbare bronnen/openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek of door onderzoek van derde partijen;
  • Door middel van bezoeken aan onze websites, via het gebruik van bijvoorbeeld cookies.

Vastleggen van gegevens

Persoonsgegevens die wij van je verzamelen worden op basis van de volgende grondslagen door ons vastgelegd en bewaard:
1. Toestemming
2. Overeenkomst
3. Gerechtvaardigd belang

1. Toestemming

Toestemming kan worden gegeven door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn.

2. Overeenkomst

Verzameling van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Van belang is dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de persoonsgegevens.

3. Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. Dit belang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om direct marketing mogelijk te maken. Hiertegen mag altijd bezwaar worden gemaakt. De verwerking hiervan zal dan direct beëindigd worden.

Persoonsgegevens:Doelen en grondslagen:
Uw identificatie en contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht etc.1. Klanten administratie
2. Leveranciersadministratie
3. Voor leveringen van bijvoorbeeld vakbladen
4. Een account voor op een van onze websites
5. Administratie en behandeling van verzoeken (bijvoorbeeld klachten)
6. Debiteuren- en crediteurenadministratie
7. Voor marketingdoeleinden