Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Cao voor tankstations en wasbedrijven loopt 31 december af

CAO

De huidige cao voor tankstations en wasbedrijven loopt af op 31 december 2021. Partijen zijn met elkaar over een nieuwe cao in gesprek, maar voor het nieuwe jaar begint zal er geen nieuwe cao zijn. Er breekt dan ook een cao-loze periode aan.

Totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijft de huidige cao gelden voor medewerkers die op 31 december 2021 in dienst zijn. Dit heet ‘nawerking’. De cao is namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst. Voor nieuw personeel dat op of na 1 januari 2022 in dienst komt, geldt deze nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao wordt gesloten, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing. Brancheorganisatie BOVAG adviseert om de verlopen cao ook op nieuwe medewerkers toe te passen. Een nieuwe cao zal namelijk ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Ondernemers die dan met nieuwe medewerkers wat anders afgesproken hebben, moeten dit terugdraaien wanneer deze afspraken in strijd zijn met de nieuwe cao.

Wettelijke proeftijd
Bij het aannemen van nieuw personeel vanaf 1 januari 2022 moet er op de proeftijd worden gelet. Aangezien er geen cao van toepassing is, kan er geen gebruik worden gemaakt van ‘afwijkingen van driekwartdwingend recht’ die in de cao staan. Dit zijn bepalingen in de wet waarin de mogelijkheid wordt geboden om hiervan in de cao af te wijken. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Er kan vanaf 1 januari 2022 alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling worden aangaan. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor een periode korter dan twee jaar.

Nieuwe gesprekken
Op het moment dat er weer een cao gesloten wordt, is deze automatisch van toepassing op al het personeel. Dit geldt dus ook voor de medewerkers die na het aflopen van de huidige cao in dienst zijn gekomen. Cao-partijen praten op donderdag 13 januari verder over een nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven.