Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Aantal slagers blijft dalen

Corona heeft de voortdurende daling van het aantal slagers in Nederland niet weten te stoppen. Integendeel: het aantal slagers in het land is sinds het begin van de pandemie met bijna 6 procent gedaald. 

In januari 2020 waren er 1950 slagerijen in Nederland en begin oktober van dit jaar waren het er nog 1835. In vleesgerelateerde sectoren buiten de detailhandel, zoals de vleesverwerkende industrie en de slachterijen, steeg het aantal bedrijven sinds de start van corona wel en nog fors ook. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Meer grote slagerijen

Vanaf het begin van de coronatijd is alleen het aantal grotere slagerijen in aantal gegroeid. Tussen begin 2020 en begin oktober van dit jaar nam het aantal slagerijen met meer dan twintig werkzame personen toe van dertig naar veertig (+33,3 procent), terwijl slagers met tien tot twintig werkzame personen in aantal groeide met 9,1 procent, van 165 naar 180 (+9,1 procent). Relatief de grootste daling van het aantal slagersbedrijven had in deze periode plaats bij de bedrijven met twee werkzame personen. Dit aantal liep met 13,2 procent terug, van 340 begin 2020 naar 295 begin oktober dit jaar.

Bijna 30 procent van de slagers (540 bedrijven) had begin oktober van dit jaar vijf tot tien werkzame personen in dienst. Daarmee vormden deze middelgrote slagerijen de grootste subgroep binnen de slagersbranche. Hierna volgden de slagersbedrijven met drie tot vijf werkzame personen (22,9 procent van het totaal), met één werkzame persoon (19,9 procent), met twee werkzame personen (16,1 procent) en met tien tot twintig werkzame personen (9,8 procent). Begin oktober van dit jaar waren er veertig slagerijen met twintig of meer werkzame personen. De groep grootste slagers was hiermee met 2,2 procent de kleinste subgroep binnen de totale slagerspopulatie op dat moment.

Waar het aantal slagerijen voortdurend afneemt, sinds 2007 is een kwart uit het straatbeeld verdwenen, neemt het aantal bedrijven in de vleesindustrie en het aantal slachterijen alsmaar toe. Zo verdubbelde het aantal bedrijven in de vleesindustrie tussen 2007 en 2023 van 185 naar 375 in totaal (+102,7 procent). Het aantal slachterijen groeide in dezelfde periode met bijna 43 procent van 560 naar 800.

Groei supermarkten

In de foodsector van de detailhandel zijn er zowel branches met stijgende als met dalende aantallen bedrijven sinds de coronatijd. In de grootste branche, de supermarkten, nam het aantal bedrijven in deze periode met 5,4 procent toe tot een totaal van 3225 in oktober van dit jaar. Ook het totaal aantal speciaalzaken in de foodsector groeide in deze periode en wel met 1,8 procent naar in totaal 10510 bedrijven. Tot de speciaalbranches met groei behoorden onder meer de winkels in kaas (+8,4 procent), poeliers (+6,8 procent) en slijterijen (+5,7 procent). Speciaalbranches met een afnemend aantal bedrijven waren naast de slagers (-5,9 procent) onder meer de winkels in natuurvoeding (-8,7 procent), de groentewinkels (-8,5 procent), de viswinkel (-3,8 procent) en de tabaksspeciaalzaken (-3,0 procent).