Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Webinar ‘Praktijkleren in het mbo’

Webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ | Bakkers in bedrijf

12 januari 2021, door Redactie Food

VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB organiseren op 27 en 29 januari het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ om organisaties te informeren over de mogelijkheden van het derde steun- en herstelpakket voor het om- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers.

In 2021 komt, op basis van de steun- en herstelmaatregelen van het kabinet, 63 miljoen euro beschikbaar voor kortdurende bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo. Praktijkleren in het mbo combineert werken met het volgen van (een deel van) een mbo-opleiding, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma. Uit de extra middelen worden zowel de kosten voor de mbo-instelling als die voor het leerbedrijf gesubsidieerd.

Praktijkleren in het mbo

“Hoewel de concretisering van de vergoedings- en subsidieregelingen nog in volle gang is, willen wij u graag in een onlinebijeenkomst bijpraten over de hoofdlijnen”, melden VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB in het persbericht. Het webinar biedt informatie over de vormen van praktijkleren in het mbo. Het toont hoe nieuwe medewerkers via kortdurende mbo-trajecten worden omgeschoold, zodat zij inzetbaar zijn in een organisatie. Daarnaast informeert het webinar over het derde steun- en herstelpakket.

Deze voorlichtingsbijeenkomst is gericht op leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Ook als een ondernemer geen erkend leerbedrijf heeft, maar wel openstaat voor het opleiden van (nieuwe) werknemers, is de voorlichting interessant.

Webinar

Het webinar vindt plaats op 27 januari van 12.00 tot 13.00 uur en vrijdag 29 januari van 15.00 tot 16.00 uur  Belangstellenden kunnen zich online aanmelden voor een van de twee webinars. Minimaal twee werkdagen voor de bijeenkomst ontvangt deelnemers het programma en de digitale link.