Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Van MEER naar BETER

De tweede editie van Food Technology staat voor de deur. Voor het eerst náást het evenement Lab Technology. Op 12 en 13 april in de Brabanthallen is het ruim baan voor een prachtig programma met exposanten, lezingen, seminars en keynotes.

Op de beursvloer van Food Technology 2023 staan exposanten zo divers als leveranciers van machines, sensoren, meet- en regelsystemen, afdeksystemen voor silo’s, robots, koeling, leidingen en appendages en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

En op het podium is het programma zo mogelijk nóg en tikkie diverser. Mars, Marel, Lely, Tony’s Chocolonely, NVWA, NIZO, PeelPioneers, inventech, WUR, HDN. Ben je al enthousiast? Van Lean Goedegebuure van Tony’s Chocolonely over traceability tot Imke de Boer van WUR over hoe de voedingsmiddelenindustrie terug moet naar de roots. Coen van der Heijden van de NVWA vertelt dat levensmiddelenbedrijven primair verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid. “Het is de taak van de NVWA om toe te zien dat bedrijven de wettelijke voorschriften op gebied van voedselveiligheid volgen. Omdat 100% (voedsel)veiligheid nou eenmaal niet te garanderen valt, gaat ook bij industriële productie van levensmiddelen wel eens wat mis.” Coen laat zien wat de NVWA vanuit het toezicht tegenkomt, mede middels forensische technieken, en welke lessen te trekken zijn omvooral procesontwerpfouten te voorkomen.

Datagestuurd

^ Ronald Melskens van Marel doet een duit in het zakje, 12 april in zaal 2

In samenwerking met zijn klanten transformeert Marel de manier waarop voedsel wordt verwerkt. De visie van Marel: een wereld waarin kwaliteitsvoedsel duurzaam en betaalbaar wordt verwerkt. Ronald Melskens van Marel geeft in zijn lezing een korte inleiding over hoe deze woorden in daden worden gebracht door de divisie Marel Prepared Foods. Met innovaties op het gebied van datagestuurde automatiseringen om reproduceerbare kwaliteit te garanderen, bereidt Marel zich voor op de toekomst.

Tony’s Chocolonely heeft een grote missie; het uitroeien van kinderarbeid en moderne slavenij uit de cacaoketen. Traceerbaarheid speelt een belangrijke rol als het gaan om de levensstandaard te verbeteren van de gemeenschappen waar Tony’s zijn bonen vandaan haalt. “Hoe zijn we op dit niveau van traceerbaarheid gekomen en wat hebben we geleerd om dit te bereiken?” Daar gaat Lean Goedegebuure op in tijdens zijn bijdrage.

Automatisering

^ Het desinfecteren van producten, Baaijens laat zien wat ze kunnen / Qing toont een robotopstelling met AI-integratie / Ifm toont dode-zone-vrije en uiterst nauwkeurige radarniveausensoren voor vloeistoffen

Stijgende energiekosten, een groeiend tekort aan arbeidskrachten terwijl er ontzettend veel manuele arbeid nodig is en toenemende eisen op het gebied van voedselveiligheid: Een aantal van de uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie, het integreren van geavanceerde automatisering en slimme technologieën zoals Digital Twin, AI en Vision zijn essentieel om deze te tackelen. 

Maar hoe ga je om met zulke risicovolle trajecten? Hoe bepaal je de prioriteiten en hoe hou je controle over jouw investeringen? Bram vertelt hoe je controle krijgt en houdt over dit soort ingrijpende trajecten binnen jouw bedrijf. De Combinatie tussen technologie, businesscase en draagvlak. Daarover gaat de lezing van Bram de Vrught, Managing Director bij QING. In een programma onderdeel dat door het vakblad AutomationNL wordt verzorgd, zie je lezingen over toepassingen van vision en robotica in de voedingsmiddelenindustrie. Ook het Hygenic Design Network lezingen-programma is om je vingers bij af te likken.

^ Een gepelde appel door Boema / De bijdrage van het NVWA wordt verzorgd door Coen van der Weijden, 12 april, Lab zaal 2 / Kevin van Koerten houdt een verhaal namens NIZO, 13 april in zaal 1

WUR

Vanuit de WUR wordt een belangrijke bijdrage geleverd, waaronder een keynote van Imke de Boer, met als titel Van meer naar beter. Hierin Blikt ze vooruit op hoe ons voedselsysteem er over dertig jaar uit zal zien, in het ideale geval. Waarmee alle toehoorders vanzelfsprekend een opdracht meekrijgen.

Karin Schroën, haar lezing gaat over microtechnologie en de rol daarvan bij de keuze van ingrediënten. “De formulering van levensmiddelen wordt gedaan op basis van ingrediëntkeuze. Als ingrediënten vervangen worden, dan betekent dat proefondervindelijk vaststellen of iets werkt of niet. Ik wil laten zien dat deze keuze beter gemaakt zou kunnen worden met behulp van microtechnology. Deze methode staat ons toe om de functionaliteit van ingrediënten vast stellen in minder dan een duizendste van een seconde- bijvoorbeeld voor stabilisatie van emulsies of schuimen, en zouden heel vroeg in het productontwerp ingezet kunnen worden om dit te versnellen.” 

Een klein voorproefje, een tip van de sluier. Op de website vind je veel en véél meer over wat je op Food Technology kunt zien, horen en beleven. 

Eerder verschenen op Food Technology