Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Team CNV Vakmensen tegen misstanden uitzendkrachten

CNV Vakmensen startte in 2018 met een team voor het opsporen van misstanden rondom uitzendkrachten. Dankzij dit team ontvingen uitzendkrachten die bij het CNV aanklopten voor hulp de afgelopen drie jaar voor ruim 2.300.000 euro (bruto) aan nabetalingen. De bond vreest dat er meer problemen zijn en heeft daarom het team uitgebreid.

Een van de belangrijkste conclusies van het CNV-team is dat uitzendkrachten stelselmatig verkeerd worden ingedeeld en soms zelfs niet in de juiste functieschaal. “Uitzendkrachten realiseren zich vaak niet goed welke rechten ze hebben. Als ze twijfels hebben of de uitbetaling klopt, moeten ze zich vooral bij ons melden”, zegt Henry Stroek van CNV Vakmensen.

Project Bestrijding Misbruik Uitzendconstructies

In maart 2018 startte de bond met het project Bestrijding Misbruik Uitzendconstructies. In de bijna drie jaar dat het project loopt, stuitte het CNV-team op verschillende misstanden. Stroek: “Uitzendkrachten krijgen vaak niet het salaris of de toeslagen waar ze recht op hebben. Dat kunnen we dan duidelijk aantonen aan de hand van contracten, loonstrookjes, printscreens uit registratiesystemen en urenstaten. Het gebeurt ook vaak dat uitzendkrachten onterecht geen transitievergoeding krijgen.” 

In 2020 heeft het CNV-team meer dan 200 uitzendkrachten geholpen. “Als er zaken niet kloppen, gaan we vorderen”, zegt Stroek. “Vorig jaar lag de gemiddelde nabetaling voor een uitzendkracht op bijna 4.800 euro bruto. Er zat een uitschieter bij van maar liefst 28.500 euro. Dat is flink wat geld voor mensen die niet het allerbeste salaris hebben. De looncontrole levert daarnaast ook op dat de uitzendkrachten vanaf dat moment wèl het juiste en hogere loon ontvangen.”

Uitzendkoepels

Bij analyse van de cijfers bleek volgens het CNV-team dat bij 86 procent van de kwesties dat de uitzendbureaus zijn aangesloten bij een van de grote uitzendkoepels (de ABU of de NBBU) en ook in het bezit zijn van een NEN-certificaat. “Dat bevestigt helaas ons beeld dat er veel kaf tussen het koren zit. En dat aansluiting bij de ABU of NBBU en het bezit van een NEN-certificaat weinig garantie bieden dat de zaken goed gaan. Des te meer reden voor uitzendkrachten om alert te zijn en bij twijfel ons te vragen om een looncontrole te doen”, aldus Stroek.

CNV Vakmensen doet een dringend beroep op de ABU en NBBU om de aangesloten uitzendbureaus strenger aan te pakken. “Dit is ook slecht voor het imago van ABU en NBBU en de goedwillende uitzenders. Uitzendbureaus die moedwillig onderbetalen moeten wat ons betreft zonder pardon uit de koepel worden gezet. Dat geldt ook voor de Stichting Normering Arbeid, waar de ABU en NBBU een belangrijke bestuurlijke rol hebben. Dit soort signalen kunnen onmogelijk zonder gevolgen blijven.”