Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

KNS start onderhandelingen met vakbonden voor nieuwe cao

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de slagersbranche zijn gestart. Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen kwamen 30 november samen voor de eerste onderhandelingsronde.

Voorafgaand aan het eerste gesprek bracht KNS de branche in beeld op basis van de input van de Commissie Sociale Zaken & Onderwijs, het KNS-bestuur en de KNS-leden via de cao-enquête en individuele ledengesprekken. De eerste onderhandelingsronde op 30 november stond in het teken van het toelichten van de voorstellenbrieven van alle partijen en de eerste reacties daarop. De volgende gesprekken vinden plaats in januari en februari 2024. Het doel is om voor 1 maart 2024, de einddatum van de huidige cao, tot nieuwe afspraken te komen.

Uitdagende gesprekken

Voorafgaand aan de eerste onderhandelingsronde gaf KNS aan dat ze verwachten dat het uitdagende gesprekken gaan worden, Dit vanwege de impact van de hoge prijsstijgingen op zowel de ondernemer als de medewerkers. “Uiteraard vertrouwen wij op constructieve gesprekken en uiteindelijk een acceptabel resultaat voor zowel werkgevers als werknemers”, besluit KNS.

Bron: KNS

Eerder verschenen op Vleesmagazine