Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Eerste 15 deelnemers in de vleessector kunnen eerder met pensioen

Beeld: Cytonn Photography via Unsplash

COV, FNV en CNV (sociale partners) hebben samen met de eerste 15 deelnemers uit de vleessector een succesvolle regeling afgesproken waardoor productiemedewerkers tot 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd mogen stoppen met werken.

Dankzij afspraken in het pensioenakkoord bestaat de mogelijkheid om een dergelijke zwaarwerkregeling af te spreken. In de vleessector komen werknemers in een productiefunctie – ‘vlees in de handen’, zoals Vlees Werkt het in hun persbericht noemt – hiervoor in aanmerking.

Voor de eerste 15 deelnemers is dit per 1 januari 2021 van kracht en de verwachting is dat het aantal dit jaar verder oploopt. De kosten van de regeling zijn voor de werkgever. De sociale partners bieden de mogelijkheid om kosteloos financieel advies te vragen en het pensioenfonds VLEP helpt mee door snel berekeningen te maken.

De sector en sociale partners zijn blij met de regeling. Jos Goebbels, voorzitter COV: “We hebben ons jaren ingezet om een dergelijke regeling van de grond te krijgen voor onze medewerkers in de vleesindustrie. De regeling is weer een goede stap in het traject van duurzame inzetbaarheid in de vleessector.” 

“Het is geen gemakkelijk traject geweest en ik ben blij dat we als FNV in goede samenwerking met de COV tot dit resultaat zijn gekomen. Ik zie het als een belangrijke stap in het duurzaam werken traject in de vleesindustrie”, aldus John Klijn, Vakbondsbestuurder FNV.

Hier vind je meer informatie over de Zwaar Werkregeling Vleessector.