Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

De werkdag van Geraldine Haverkamp: Trainingen die boeien en binden

Geraldine Haverkamp is trainer aan de Dairy Academy van Royal A-ware. Ze organiseert workshops voor melkveehouders. “Iedere melkveehouder vindt het leuk om bij een collega in de stal te kijken.”

Haverkamp is opgeleid als dierenarts en heeft samen met haar man en schoonvader een melkveebedrijf in Kollumerzwaag (Fr). Daarnaast werkt ze als trainer voor de Dairy Academy van Royal A-ware. De Dairy Academy ontwikkelt samen met haar negen kennispartners trainingen voor de melkveehouders die melk leveren aan Royal A-ware. De kennispartners geven vanuit hun eigen specialistische achtergrond een waardevolle inbreng. Zo kan bijvoorbeeld technologiebedrijf GEA input leveren over melkrobots, kan Semex haar kennis over genetica delen en deelt For Farmers de laatste inzichten over diervoeding. Dankzij Haverkamps achtergrond kan ze goed de verbinding maken tussen de melkveehouders en de kaasmakerij van Royal A-Ware. En de kennis uit de trainingen ondersteunt de Royal A-ware melkveehouders weer bij een goede balans tussen investering en rendement.

‘Melkveehouders kijken graag naar het bedrijf van hun collega’s’

Royal A-ware is een Nederlands familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan 130 jaar. Het bedrijf heeft in Heerenveen een eigen kaasmakerij, mozzarella- en roomfabriek. Daarnaast produceert Royal A-ware op een aantal andere locaties room en dagverse zuivelproducten. De melk betrekt Royal A-ware voornamelijk van melkveebedrijven uit Noord Nederland. Melkveehouders hebben zich sinds 2015 verbonden aan Royal A-ware, waardoor de keten van consument tot koe geborgd is.

Sociale contacten faciliteren

”Het doel van de workshops is boeien en binden”, zegt Haverkamp. “Boeien, omdat we inhoudelijke vakkennis aanreiken. We willen graag dat onze melkveehouders zich laten informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. We binden, door tijdens de workshop in gesprek te gaan met de melkveehouders. Als melkveehouder ben je toch veelal alleen op je bedrijf. Het is dan fijn om in contact te zijn met je collega’s. Onze trainingen zijn kosteloos voor onze melkveehouders en eigenlijk altijd volgeboekt. We willen de drempel zo laag mogelijk houden.”

“Onze sessies zijn interactief. Aan de hand van casuïstiek en met input uit de groep wordt een kwestie voorgelegd. Op die manier wisselen we kennis en praktische ervaringen uit. De sfeer is open en vanuit vertrouwen. Men vindt het fijn om deze kennis vanuit de eigen praktijk te delen. Deelnemers zijn intrinsiek gemotiveerd, men komt echt om wat te leren.”

Haverkamp bereidt de workshops in overleg met de kennispartners voor. In het afgelopen jaar kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals diergezondheidsaspecten, weidegang, melkkwaliteit en uiergezondheid en jongvee opfok. Ook thema’s als financiering, veiligheid op het erf of samenwerken met familie stonden op de agenda. In de ochtend bespreekt de inhoudelijke expert het thema van de dag. Na een gezamenlijke lunch wordt het bedrijf van een van de deelnemers bezocht die vanuit de praktijksituatie inhoudelijk aansluit. Daardoor is iedere workshop weer uniek. Melkveehouders kijken graag naar het bedrijf en de bedrijfsvoering van hun collega’s. Wanneer in de ochtend over bijvoorbeeld een specifiek type melkrobot is gesproken, kan deze in de middag in de praktijk worden bewonderd.

“Ik heb een prachtig beroep. Je hoort hele interessante kwesties’, zegt Haverkamp. ‘Wanneer ik ’s avonds thuiskom kijk ik vaak weer kritisch naar onze eigen stal.”