Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

250.000 jonge palingen uitgezet in Nederlandse natuur

Vrijdag 26 maart zetten beroepsvissers zo’n 250.000 jonge palingen uit in onder andere de Zuidelijke Randmeren en het Zwartemeer. Dit gebeurde in aanwezigheid van Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër en rapporteur voor paling.

Beroepsvissers zetten de piepkleine palinkjes uit om de wateren te herbevolken en de palingstand, die afgelopen decennia te laag was, te vergroten. De jonge palingen werden begin dit jaar als glasaaltjes opgevangen in de riviermondingen van Frankrijk. De piepkleine 0,3 gram wegende palinkjes verbleven sindsdien in een Nederlandse kwekerij in quarantaine om te groeien en aan te sterken. De palinkjes wogen bij de uitzet tussen de 3 en 7 gram en worden pootalen genoemd.

Uitzet jonge paling

Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP), rapporteur voor de palingstand in de EU, was aanwezig bij de uitzet. Hij steunt het herstel van de palingstand. “Uitzetten van jonge paling is lovenswaardig. Een mooie bijdrage aan de groei van deze bijzondere vissoort. Met dit soort maatregelen zorgen we er bovendien voor dat duurzame palingvisserij mogelijk blijft”, aldus Bert-Jan Ruissen.

Levenscyclus paling

Paling kent een bijzondere levenscyclus. Palinglarven worden geboren in de Sargassozee (Bermudadriehoek). Na een reis van 6.000 km komen ze als glasaal aan bij de Europese kusten om op te groeien in de binnenwateren. Maar de kusten zijn ondoordringbaar voor de jonge palingen. Daarom wordt een deel van de glasaal die zich in Frankijk aan de kust massaal ophoopt, elders in Europa uitgezet.

Herbevolking

Vanaf maart van dit jaar zijn er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde, voor herbevolking geschikte gebieden. Wanneer de jongen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetgebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Aalbeheer

De uitzet is onderdeel van het Nederlandse en Europese Aalbeheer en vindt plaats sinds 2010. Vanaf 2011 neemt de hoeveelheid jonge paling aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2021), na decennia van achteruitgang.

Bron: Vismagazine