Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Vissersorganisaties teleurgesteld over saneringsregeling

Visserijorganisaties zijn ‘verbaast en teleurgesteld’ over de saneringsregeling voor vissers die Minister Staghouwer onlangs presenteerde. Met name het intrekken van de visrechten (contignenten) leidt tot onbegrip.

Voor de regeling is 155 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en richt zich op vissers die schade hebben opgelopen door de Brexit en geen toekomst meer in de visserij zien. De regeling gaat 1 september open en loopt tot 30 november. Vissers die hier gebruik van willen maken moeten onder andere hun vaartuig slopen, zich vijf jaar lang niet inschrijven met een ander vaartuig en verliezen hun visrechten. De complete regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant

De Nederlandse Vissersbond, PO Delta-Zuid en VisNed (PO-Urk) zijn het niet eens met de gang van zaken en hebben een lange lijst met vragen ingediend. Hierin stellen ze dat het Ministerie van LNV er anderhalf jaar over heeft gedaan om de regeling op te stellen en hier niet over wilde overleggen met de visserij-organisaties die vervolgens slechts 3 dagen kregen om op de regeling te reageren. “Deze hele gang van zaken, waarbij duidelijk is geworden dat de saneringsregeling nu wordt gekoppeld aan het individuele contingent visquotum, wordt als bestuurlijk onbehoorlijk ervaren en daarom behouden we nog alle rechten voor dit in een later stadium juridisch te laten toetsen.”

Met name het intrekken van de visrechten noemen de organisaties “hoogst onrechtvaardig”. Het ministerie gebruikt de saneringsregeling als middel waarbij contingenten, en dus individuele vangstrechten, in de toekomst kunnen worden herverdeeld. In de vergoeding maakt het minsiterie geen onderscheid tussen een ondernemer met veel vangstrechten ten opzichte van een ondernemer met weinig vangstrechten. “Simpelweg oneerlijk en dus voor ons niet acceptabel” aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond op de website.

Bron: Nederlandse Vissersbond / Foto: Paul Einerhand/Unsplash