Coördinerend senior jurist agrarisch ondernemen

 • Fulltime
 • Parttime
 • Den Haag
 • 1 maand geleden geplaatst

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ervoor zorgen dat we ons bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houden aan wet- en regelgeving rondom gebiedsbescherming, visserij, soortenbescherming en handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Dat is wat je als coördinerend senior jurist gaat doen. Ook ga je een team van vijf juristen leiden, coachen en begeleiden. Met als focus: juridisch advies en complexe bezwaren over onder andere de Wet natuurbescherming. Zo draag je bij aan een duurzame samenleving.

Bij de afdeling Juridische Zaken werken we aan wettelijke regelingen waarmee de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een bijdrage kan leveren aan urgente maatschappelijke opgaven. Zo ook op het terrein van gebiedsbescherming, soortenbescherming, visserijvergunningen en handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Op deze gebieden geef je in jouw rol juridisch advies. Ook behandel je complexe bezwaren rondom deze onderwerpen. Je laat je hierbij leiden door de maatschappelijke opdracht die met een regeling wordt nagestreefd. Verder adviseer je over strategische vraagstukken, zoals het stikstofdossier én begeleid, coach en leid je een vijftal juristen.

Wat jouw baan zo interessant maakt?

Je werkt vanuit een meerdimensionaal perspectief, waarbij je vaktechnische, economische, maatschappelijke, bestuurlijke en politieke uitgangspunten betrekt bij je afwegingen. Dit doe je binnen een werkveld van nieuwe wetenschappelijke inzichten en veranderende regels. Er is vaak sprake van grote individuele en economische belangen, waardoor je regelmatig weerstand ondervindt. In dat geval is het aan jou de taak om je standpunten te verdedigen. Kortom: in deze rol draag je een steentje bij aan maatschappelijke vraagstukken én word je volop uitgedaagd.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma Nederlands recht, bij voorkeur bestuursrecht.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring met het onderdeel gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming, vergunningverlening en bezwaar of beroep.
 • Je hebt het liefst ervaring met het coördineren van werkzaamheden én coachen en begeleiden van collega’s.
 • Je hebt ruime kennis van soortenbescherming en civiele kennis van vastgoedtransacties.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.
 • Je signaleert en begrijpt verhoudingen en procedures binnen een politiek-gestuurde organisatie en weet hoe je hiermee omgaat om doelen te behalen.
 • Je kunt goed plannen, organiseren, communiceren, analyseren en overtuigen.
 • Je stelt je integer, weerbaar en flexibel op en kunt goed omgaan met de druk van grote individuele en economische belangen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau

 • schaal 12

Maandsalaris

 • Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)

Dienstverband

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week

 • 32

Maximaal aantal uren per week

 • 36

Overige arbeidsvoorwaarde 
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.
Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid
Meer over jouw toekomstige afdeling
De afdeling Juridische Zaken (JZ) heeft drie kerntaken: (brede) juridische advisering, het zelfstandig behandelen van bezwaar- en beroepschriften, en het begeleiden van civiele gerechtsprocedures.

Er werken bij ons momenteel circa 180 medewerkers, verdeeld over zes teams. De bezwaren worden behandeld in vier volgens een thema georganiseerde teams: JZ Agro en Innovatie, JZ Energie en Leefomgeving, JZ EU Fiscaal en Klimaat, en JZ Investment, Internationaal en Marktmaatregelen. De gerechtelijke beroepsprocedures zijn centraal belegd en worden behandeld in het team JZ Beroepen. De centrale ondersteunende activiteiten en de teamoverstijgende onderwerpen zijn ondergebracht in het team JZ Corporate. Hiernaast hebben we ook nog de secties Wob, Fraude, Klachten en Schadevergoedingen. En expertgroepen op diverse rechtsterreinen, waaronder Staatsteun en EU-conformiteit, Markt en Overheid, en Mandaten en Civiel.

Het werkterrein van onze afdeling omvat alle regelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert voor diverse opdrachtgevers, waaronder ministeries en lagere overheden. Het gaat dan om wettelijke regelingen waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan urgente maatschappelijke opgaven.

In welk team jij terechtkomt? Dat gaan we samen bepalen op basis van jouw profiel, interesse en woonplaats. Juridische Zaken werkt namelijk vanuit alle RVO-vestigingen.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Overzicht
Locatie