Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Topsectoren werken samen aan voeding, gezondheid en leefomgeving

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg 5 missies opgesteld. In 2040 moeten alle Nederlanders tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid leven. De gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste sociaal-economische groepen moet met 30% zijn afgenomen. Goede voeding speelt daarin een essentiële rol. De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Life Sciences & Health willen daarmee aan de slag.

Vier actielijnen
De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Life Sciences & Health zijn gekomen tot een Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving, waarin het draait om vier actielijnen:

  1. Kennisontwikkeling voor gezonde voeding en gezonde leefomgeving
  2. De Gezonde Jeugd / School
  3. De Gezonde Regio
  4. Kennisplatform Voeding, Gezondheid en Leefomgeving

Actielijn 1 richt zich op het ontwikkelen van nieuwe cross-over programma’s en projecten gericht op kennis en innovatie en een brede opschaling van resultaten. De nieuwe projecten gaan werken aan onder andere de ontwikkeling van gepersonaliseerde voedingsproducten, voeding om de veroudering van het vaatstelsel en dementie te vertragen en de inzet op meer groen in woningbouw. Daarnaast wordt er gewerkt aan een call voor publiek-private samenwerking waarin de focus ligt op de rol van voeding in relatie tot gezondheid van mensen en het verminderen van de impact van zoönosen op de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Via actielijn 2 werken de drie topsectoren samen aan het bundelen van initiatieven voor de implementatie van programma’s op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. Binnen actielijn 3 gaat het om grootschalige implementatie van best-practices in de regio vanuit kennisontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Regio Deal Foodvalley, die in 2020 is gestart. Om ook echt programmatisch met elkaar samen te werken, wordt er via actielijn 4 een kennisplatform ontwikkeld dat gericht is op (inter)nationale communicatie naar een breed publiek.