Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

SLIM-subsidie tot 1 oktober aan te vragen

bijscholen

Ondernemers in het mkb kunnen nog tot en met 30 september SLIM-subsidie aanvragen, om de kennis en vaardigheden van hun werknemers verder te ontwikkelen.

Het is de laatste keer dit jaar dat mkb’ers in aanmerking komen voor een SLIM-subsidie, waarmee ze bijvoorbeeld loopbaan- en ontwikkeladviezen in kunnen zetten, of een opleidings- en ontwikkelplan op kunnen stellen.

In het kader van ‘stilstand is achteruitgang’, iets dat zeker is gebleken in deze corona-tijden, biedt de overheid het mkb de mogelijkheid om te investeren in het bijscholen en ontwikkelen van personeel, zodat hun bedrijven toekomstbestendiger worden.

Geïnteresseerde mkb-bedrijven kunnen de SLIM-subsidie aanvragen via het e-portaal van Uitvoering van Beleid. Voorwaardes zijn dat het aantal werknemers niet boven de 250 ligt en dat de jaaromzet onder de € 50 miljoen ligt. Er kan voor een maximumbedrag van € 24.999,- aan subsidie worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen, moeten mkb-ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen:

  • e-formulier;
  • mkb-verklaring;
  • de-minimisverklaring;
  • activiteitenplan;
  • begroting;
  • schriftelijke machtiging (alleen als de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Deze documenten zijn hier te vinden.