Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Onderzoek naar werknemers in vleessector

Ruim 37 procent van de werknemers in de vleessector is in dienst van een uitzendbureau. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister Van Gennip vroeg SEO Economisch Onderzoek om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van het personeelsbestand in de vleessector en dan met name bij de slachthuizen, met een uitsplitsing naar contractvormen en naar arbeidsmigranten versus Nederlandse werknemers.

Onderzoek

Volgens dit onderzoek groeide het aantal werknemers in de vleesverwerkende industrie en groothandel tussen 2006 en 2020 van 36.100 naar 37.400 werknemers. Deze groei vond vooral plaats bij vleesverwerkende bedrijven en groothandels. Bij de slachterijen was de groei beperkt. Daarnaast groeide het aandeel van arbeidsmigranten in deze sector van gemiddeld 27 procent naar 37 procent. In slachterijen was het aandeel met gemiddeld 51 procent het hoogst. Ongeveer de helft van alle werknemers met een flexibel contract in de vleessector had minder dan een jaar werkervaring in de sector.

Arbeidsmigranten

In de vleessector werkten in 2020 13.800 werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit. De arbeidsmigranten in directe dienst waren voor driekwart afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. 25 procent van deze groep had een flexibel contract, een contract voor een bepaalde duur of een onbepaald aantal uren. De overige werknemers in directe dienst hebben een regulier vast contract. Het aandeel van deze contracten nam de laatste jaren toe, terwijl het aandeel flexibele contracten afnam.

Uitzendbureau

Van alle werknemers in de vleessector had ruim 37 procent een dienstverband bij een uitzendbureau. Hieronder vallen ook uitzendwerknemers in dienst van de vleessector zelf. De afgelopen twee decennia nam dit aantal licht toe. Meer dan 80 procent had een niet-Nederlandse nationaliteit, bij werknemers in directe dienst was dat 20-25 procent. Van alle arbeidsmigranten werkte ruim twee derde via een uitzendbureau, bij Nederlandse werknemers was dat minder dan 20 procent.

Detachering

Het aantal arbeidsmigranten dat is gedetacheerd vanuit een buitenlandse werkgever was moeilijk vast te stellen voor de vleessector. Een grove inschatting komt uit op ongeveer 700 tot 3.200 gedetacheerde werknemers in 2020, ofwel 1 tot 7,5 procent van het totaal aantal werknemers in de vleessector.

Bron: SEO Economisch Onderzoek