Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Kredietunie Bakkerij Ondernemers verstrekt vijf financieringen binnen half jaar

Foto genomen bij Bakhuys Dinteloord

Voor het eerst in de geschiedenis van de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO) zijn in een heel korte tijd vijf financieringen verstrekt, met een totale financiering van € 835.000,-. In een tijdsbestek van minder dan een half jaar kreeg de KBO een behoorlijk aantal nieuwe kredietaanvragen, waarvan er vijf een financieringsvoorstel hebben ontvangen en geaccepteerd.  

Volgens bestuursvoorzitter Robert van de Leur gaat het in alle gevallen om ondernemers die ondanks goede plannen toch geen geld van de bank konden krijgen. Met medewerking van vaste co-financiers, waaronder het pensioenfonds, hebben leden van de KBO het bedrag van € 835.000,-. bij elkaar gebracht. “Het is geweldig dat we deze ondernemers een stap verder hebben kunnen helpen bij de realisatie van hun plannen.“ De KBO verstrekt niet alleen een geldlening maar koppelt ook een coach aan de ondernemers. Van de Leur: “De coaches die de branche goed kennen vervullen een cruciale rol. Zij zijn sparringpartner en adviseur en houden ook toezicht op de ontwikkelingen. Voor alle partijen werkt dat heel plezierig, zo leert onze ervaring.”

Kans van slagen

Elke kredietaanvraag wordt door professionals gescreend, daarna kijkt een ervaren bakkerij-adviseur mee als ‘tweede paar ogen’. Tot slot is het aan het bestuur om een aanvraag definitief goed te keuren. Van de Leur licht toe: “Lang niet alle kredietaanvragen halen de eindstreep want de KBO gaat zeker niet over één nacht ijs. We beheren tenslotte andermans geld waar we zuinig op zijn. Overigens, afwijzingen zijn meestal ook in het belang van de aanvrager omdat sommige plannen gewoon onvoldoende kans van slagen hebben.”

Investeren met aantrekkelijke rente

Voor de nu toegekende financieringsaanvragen had de KBO in korte tijd voldoende belangstelling van deelnemers om te investeren. Van de Leur concludeert dat banksparen al jaren onaantrekkelijk is. Nu ook ABNAMRO als laatste bank van de grote drie over spaartegoed van meer dan € 100.000,- negatieve rente in rekening gaat brengen in combinatie met het fiscale fictieve rendement worden alternatieven aantrekkelijker. De voorzitter: “De Kredietunie is echt het overwegen waart. Men investeert in een sector en zelfs bedrijven die men kent. Naast het feit dat je branchegenoten helpt hun plannen te verwezenlijken, ontvang je ook een aantrekkelijke rente. In Friesland noemen we dat een boppeslach!”

Kijk op de website voor meer informatie over de Kredietunie Bakkerij Ondernemers.