Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

KNS doet verslag van cao-overleg

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen zijn momenteel in overleg over een nieuwe cao voor het slagersbedrijf. Op de website bericht KNS dat er ‘constructieve gesprekken’ zijn gevoerd, maar dat er nog geen akkoord ligt.

“Gezien de onzekerheid en de effecten van Corona op de slagersbranche vindt de KNS het niet verantwoord om op dit moment keuzes te maken die structureel financiële consequenties hebben”, meldt de branche-organisatie voor slagers op de website. KNS en de vakbonden zetten de gesprekken voort. Het volgende overleg vindt plaats in januari 2021.

De huidige cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Hierover bereikten KNS en de vakbonden dit najaar een akkoord, nadat de gesprekken vanwege de coronamaatregelen een tijdelijk stil kwamen te liggen. In deze cao zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging, overwerk en het instellen van een werkgroep die gaat kijken naar het pensioenakkoord.

Bron: KNS