Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws
Kabinet trekt € 444 miljoen uit voor aanpassing visserijvloot

Kabinet trekt € 444 miljoen uit voor aanpassing visserijvloot

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil een kleinere, diversere en duurzamere vissersvloot. Hiervoor trekt het kabinet in totaal € 444 miljoen uit. Dit geld is bestemd voor onder andere sanering en innovaties om de noodzakelijke transitie te ondersteunen.

De visserij heeft het de laatste jaren moeilijk. Denk aan de Brexit, het verbod op de puls, windparken op zee en beschermde natuurgebieden. Recentelijk kwamen hier de stijgende brandstofkosten nog bij. Volgens Staghouwer moet een nieuwe koers uitgezet worden om tot een rendabele duurzame visserij te komen. Voor ondernemers die willen stoppen, komt er een saneringsregeling. Ondernemers die willen verduurzamen, krijgen hulp. Voor het uitwerken van de plannen wil minister Staghouwer met vissers, bestuurlijke partners, ketenpartijen en banken het komend jaar in gesprek.

Minister Staghouwer: “De zee biedt ons al eeuwenlang voedsel, en dat moeten we ook behouden. Tegelijkertijd is een duurzame visserijsector cruciaal. Daarom moeten we de komende tijd grote stappen zetten: schonere motoren en vangsttechnieken met minder impact op de natuur. Een kleinere sector, maar een die wel beter voorbereid is op de toekomst en waarmee een goede boterham is te verdienen”.

Overbruggingsregeling

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer besloten om een overbruggingsregeling uit te werken voor kotters in afwachting van de saneringsregeling. “Met name de kottervissers moet dit een beetje lucht geven in afwachting van duidelijkheid. Een Europese saneringsregeling is immers in de maak maar moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Ik acht een koude sanering onwenselijk; een spoedige openstelling van deze regeling is van groot belang om een deel van de sector duidelijkheid te bieden”, aldus minister Staghouwer. Dit betekent dat de openstelling van de saneringsregeling – na groen licht van de Europese Commissie – vóór de openstelling van de overbruggingsregeling kan komen te liggen.

Op NOS laat Geert Meun van brancheorganisatie Visned weten dat hij hoopt dat het geld nu snel bij bedrijven terechtkomt. “Er worden flinke fondsen in het vooruitzicht gesteld, maar deze bedragen waren ons al bekend. De concrete invulling en snelheid, daar hadden we graag meer duidelijkheid over gekregen. De sector staat in brand op dit moment, mede door de gigantisch gestegen brandstofprijzen.”

Bron: Rijksoverheid