Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

In 2023 mogen Noordzeevissers meer kabeljauw vangen

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) heeft besloten om het vangstadvies kabeljauw in de Noordzee, het oostelijke Kanaal en het Skagerrak te verhogen. Het advies voor 2023 verandert in 26.008 ton.

In juli adviseerde ICES nog maximaal 22.946 ton kabeljauw, een toename van 44 procent. Kabeljauw is nog niet uit de gevarenzone, meldde ICES, maar het gaat wel beter met deze bestanden. Dit komt vooral door een forse afname van de visserijdruk in 2021.

ICES besloot om dit advies te herzien nadat de meting IBTS-Q3 meer aanwas van kabeljauw liet zien dan voorheen gedacht werd. Het nieuwe advies is nu gebaseerd op data van 1 januari tot en met 30 juni 2022.

Het complete advies van ICES wat betreft kabeljauw inclusief alle cijfers is online in te zien.

Foto: Paul Einerhand/Unsplash