Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

FNV legt resultaat onderhandelingen vleeswaren-cao voor aan leden

FNV en de werkgevers in de vleeswarenindustrie begonnen 3 december 2020 met de onderhandelingen over een nieuwe vleeswaren-cao. Na vijf rondes ligt er nu een onderhandelingsresultaat, wat FNV voorlegt aan de achterban. Liza van Nuysenburg, bestuurder Voedingsindustrie: “We leggen het resultaat positief voor aan de leden, die tot 2 april kunnen stemmen.”

Het resultaat van de onderhandelingen is volgens FNV meer loon, pensioen en eindejaarsuitkering. Als de leden akkoord gaan heeft de nieuwe vleeswaren-cao een looptijd van 1 jaar. Deze gaat in op 1 februari 2021 loopt tot 1 februari 2022. De loonsverhoging per 1 februari 2021 bedraagt 1,75 procent. Van Nuysenburg: “Naast de loonsverhoging wordt de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2022 met 1 procentpunt verhoogd en is er een eerder stoppen met werk regeling afgesproken. Ook de eindejaarsuitkering plust. Die wordt met ingang van 2021 met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3 procent.”

Vleeswaren-cao

De vleeswarensector draait goed. “Maar corona heeft Nederland in haar greep en dit onderhandelingsresultaat moet ook in het licht hiervan worden gezien”, verklaart Van Nuysenburg. “De verhogingen zijn wel structurele verbeteringen in plaats van eenmalige bonussen.”

De regeling vervroegd uittreden (RVU-regeling) is ook opgenomen in het onderhandelingsresultaat. Van Nuysenburg: “Werkgevers moeten uiterlijk op 1 juli 2021 deze zwaar-werkregeling overeenkomen. Deze regeling biedt medewerkers met zware werkzaamheden binnen de sector de mogelijkheid om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Zij ontvangen dan een financiële tegemoetkoming van €21.200,- per jaar van de werkgever.” De cao-vleeswaren geldt voor 4250 werknemers.