Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

De passie van: NAV-lid Laura van der Velde

In De passie van… spraken we Laura van der Velde. Ze is onderzoekers bij de LUMC-Campus in Den Haag en mocht de VoedingNL Award dit jaar in ontvangst nemen. Van der Velde onderzoekt voedselonzekerheid in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en voedingsinname.

Hoe ben je in de voedingswereld terechtgekomen?
Mijn interesse in voeding en onderzoek zat er al vroeg in. Zo heb ik ooit een profielwerkstuk geschreven over smaak, waarbij ik mijn broertje en zusje gebruikte als proefpersonen voor verschillende smaaktestjes. Voor het vak aardrijkskunde op de middelbare school heb ik onderzocht of er een verband was tussen het gemiddelde inkomen en het aantal snackbars in verschillende stadsdelen in Den Haag. Het was voor mij dan ook een logische keuze om na de middelbare school Voeding en Gezondheid te gaan studeren aan de WUR. Tijdens mijn stage bij het Erasmus MC heb ik onderzoek gedaan naar de voedingskwaliteit bij jonge kinderen binnen de Generation R studie, wat geresulteerd heeft in mijn allereerste wetenschappelijke publicatie. Na mijn afstuderen heb ik als junior onderzoeker gewerkt bij het Erasmus MC en ik 2017 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek bij de LUMC-Campus Den Haag op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde.

Wie is Laura van der Velde?
Geboren: 1991
Woont: in Den Haag
Functie: Onderzoeker bij LUMC-Campus Den Haag
Winnaar Award VoedingNL 2021

Wat houd je huidige werk in?
Binnen mijn promotietraject doe ik onderzoek naar ervaren voedselonzekerheid in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en voedingsinname. Voedselonzekerheid is een relatief nieuw begrip in Nederland, waarmee wordt bedoeld dat iemand onvoldoende fysieke en economische toegang heeft tot voldoende en gezond eten. Met de resultaten van mijn promotieonderzoek krijgen we meer inzicht in de mate van voedselonzekerheid in Nederland, de gevolgen ervan voor de gezondheid en de barrières en mogelijke oplossingen voor dit probleem. Om deelnemers te vinden voor mijn onderzoek, ben ik actief de achterstandswijken van Den Haag in gegaan en heb ik veel interessante gesprekken gehad met de bewoners. Zij waren heel open over hun situatie en problemen, waardoor deze gesprekken voor mij leerzaam en waardevol waren. Naast mijn onderzoek naar voedselonzekerheid ben ik betrokken bij verschillende andere onderzoeksprojecten, veelal gericht op leefstijl en sociaaleconomische ongelijkheid. Daarnaast begeleid ik studenten en geef ik onderwijs over bijvoorbeeld voeding en sociale determinanten van gezondheid. Verder vind ik het leuk en belangrijk af en toe een lezing te geven voor een jongere groep.

Wat wil je graag onderzocht zien?
Uit mijn onderzoek blijkt dat er, ook in het welvarende Nederland, mensen zijn die voedselonzekerheid ervaren. Dit zijn niet alleen de gebruikers van Voedselbanken, het blijkt een omvangrijker probleem te zijn. En de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis zal het risico op voedselonzekerheid alleen maar vergroten. Het is belangrijk hier aandacht aan te schenken, want voedselonzekerheid kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo hebben mensen die een verminderde voedselzekerheid ervaren vaker obesitas, voelen zij zich over het algemeen minder gezond en hebben zij vaker een minder gezond eetpatroon. Ik denk daarom dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor voedselonzekerheid en de gevolgen hiervan. Voedselonzekerheid is echter wel een complex probleem waar veel factoren een rol bij kunnen spelen. Wat ik daarom graag nog verder onderzocht zou willen zien, is hoe voedselzekerheid het best verhoogd zou kunnen worden.