Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Bakery Institute geeft training voor leerbedrijven mbo 4-opleiding Boulanger

Bij verschillende opleidingen kunnen studenten de nieuwe mbo 4-opleiding Boulanger volgen. Speciaal voor leerbedrijven die een stageplek verzorgen voor deze studenten, biedt Bakery Institute een training aan met aandacht voor relevante vaktechniek en didactische vertaling naar het bedrijf.

Bakery Institute ontwikkelde speciaal voor leerbedrijven een traject waarin aan de hand van een praktijkgerichte casus de basis aan relevante vaktechniek wordt behandeld. Het gaat dan om de verschillende parameters waarmee je je eindproduct kunt beïnvloeden. Denk aan thema’s als hydratatie en fermentatie. De casus komt ook terug in de niveau 4 opleiding en zal dus ook in het onderwijs gebruikt worden.

De casus is gebaseerd op de veelvoorkomende werkpraktijk van de bakkerij. Het gaat dan om vragen als: Wat is de invloed van intensiever kneden? Wat gebeurt er met je eindproduct als je meer water toevoegt of langer laat rijzen? Welke verschillen in verwerking zie je tussen graansoorten? Hoe kun je malsheid beïnvloeden? Hoe kunnen we een meer holistische benadering hanteren dan alleen naar het product te kijken? Wat vraagt de klant van morgen? In de casus is er in het bijzonder aandacht voor wat je hierin van de niveau 4 student mag verwachten en helpen we je met tips en tricks om de student te begeleiden.

Tijdens de lesdagen is er ook ruimte voor de persoonlijke vraagstukken van praktijkbegeleiders in de begeleiding van studenten en de uitdagende kwesties waar zij als bedrijf mee te maken krijgen aangaande bovenstaande thema’s. 

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ondersteunt het opleiden van praktijkbegeleiders voor de niveau 4 opleiding Boulanger. Het traject is tot september 100% gesubsidieerd voor leerbedrijven van scholen die starten met de opleiding.

Ga naar de website van Bakery Institute voor meer informatie over deze en andere opleidingen.