Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

ABN AMRO: Visserij krimpt tot 2030 met 10 tot 15 procent

De problemen stapelen zich op voor de Nederlandse visserijsector: de Brexit, verbod op de puls, windparken op zee en nu ook nog eens de hoge brandstofprijzen. ABN AMRO verwacht dat een derde van de vissers verwacht door deze hoge prijzen in liquiditeitsproblemen komen. Daarnaast nemen de zorgen toe door het steeds kleiner wordende visgebied. Voor innovatie is perspectief nodig over toegestane vistechnieken op Noordzee, aldus ABN AMRO.

De kottervisserij bevindt zich in zwaar weer. Na twee moeilijke coronajaren, waarin de visserij is getroffen door dalende prijzen en omzetten, leiden hoge brandstofkosten in veel gevallen tot problemen. Ongeveer een derde van de vissers verwacht hierdoor in liquiditeitsproblemen te komen, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. De weg naar herstel na de coronacrisis is nog ver weg.

Problemen kottervloot

Ook worden mogelijkheden voor de visserij verder beperkt, mede als gevolg van de brexit en de uitbreiding van windmolenparken op zee. Zo heeft de brexit gezorgd voor een nieuwe verdeling van vangstrechten. Voor Nederlandse vissers betekent dit dat zij minder mogen vissen dan vóór de brexit. Daarnaast zijn de visgronden beperkter en zorgt een uitbreiding van windmolenparken op zee op den duur voor extra beperkingen.

De overheid is zich bewust van deze uitdagingen. Zij wil de omvang van de kottervloot in lijn brengen met de verminderde vismogelijkheden en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Door Brussel is een budget van 155 miljoen goedgekeurd om de vloot te saneren. Vissers hebben dit met gemengde gevoelens ontvangen en voor sommige vissers komt de hulp te laat. ABN AMRO verwacht dat de vloot in de komende vijf jaar met 10 tot 15 procent zal krimpen.

Innoveren en verduurzamen

Hoewel de vraag naar vis nu op een goed niveau is, zal de lagere koopkracht aan het einde van 2022 deze vraag negatief beïnvloeden, verwacht ABN AMRO. Consumenten letten meer op de prijs en hebben mogelijk minder geld om restaurants of andere eetgelegenheden te bezoeken. Op langere termijn neemt de vraag naar vis in Nederland en andere EU-landen licht toe. Vis wordt als gezond beschouwd en kan als alternatief dienen voor de groeiende groep ‘flexitariërs’ ofwel consumenten die minder vlees willen eten.

ABN AMRO verwacht echter dat de kottervloot in de komende jaren hoe dan ook zal krimpen. “De overheid wil daarnaast dat de kottervloot niet alleen kleiner, maar ook duurzamer wordt. Om dat te bereiken, is innovatie cruciaal. Hierbij is het wel van belang dat vissers zicht krijgen op de vangsttechnieken die in de toekomst nog zijn toegestaan”, vertelt Jan de Ruyter, Sector Banker Plantaardige Sectoren & Visserij van ABN AMRO. “De bereidheid om te innoveren, is wel degelijk aanwezig. Zo is al veel geïnvesteerd in verduurzaming van de vloot. De beperking van bodemberoering en het verhogen van selectieve visvangst zijn hier voorbeelden van. In dit opzicht kan de overheid het toekomstperspectief nog vergroten. Zo moeten vissers de ruimte krijgen om te ondernemen, bijvoorbeeld door experimenten in windmolenparken en met nieuwe duurzame vistechnieken. Het is hierbij belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat zij investeringen kunnen terugverdienen en dat financiering en stimulering beschikbaar blijven.”

Foto: Paul Einerhand/Unsplash