Nieuws

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Aanzienlijk latere start Hollandse kasgroenten vergt goede afzetkeuzes en de nodige planning

Tholen – Hoge gasprijzen, verdere verhoging van de productiekosten, virusdruk, stormschade; bij aanvang van het Hollandse kasgroentenseizoen zijn er heel veel onzekerheden, constateert Arie Middelburg van GreenMatch, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van afzet en prijsvorming. “De tuinbouw krijgt een zware aanval te verduren en dat op meerdere fronten tegelijk.”

“De ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne doen de toch al enorm hoge gasprijzen geen goed. Dat baart wel zorgen voor de telers. Per teler zijn de posities op de energiemarkt enorm verschillend, maar de druk op de liquiditeit is enorm groot”, zo blikt Middelburg vooruit. “Dit resulteert voor vrijwel alle kasteelten in een gemiddeld latere start en hier en daar blijven er ook teeltlocaties leegstaan. Uitbreiding van het areaal is in ieder geval bij tomaten en komkommers dit jaar niet aan de orde.”

“Met name de productie van tomaten zal aanzienlijk later op gang komen, doordat er minder wordt belicht en gemiddeld genomen later is geplant. Dezelfde tendens zien we bij de komkommers en ook de paprika’s hebben gemiddeld een iets latere plantdatum gehad”, vertelt Arie. “Dit zal resulteren in een aanzienlijk latere opstart van het Hollandse seizoen. De zorg is echter dat dit zal leiden tot een tijdelijk grote piek in aanvoer tegelijkertijd richting de zomer. Dit vraagt goede afzetkeuzes en de nodige planning voor de korte en lange termijn.” 

“In Spanje hebben sommige telers bijvoorbeeld gekozen voor een nieuwe komkommerteelt in plaats van meloenen. Er is kans dat de Hollandse tuinders straks in de piek van het seizoen moeten concurreren met een late Spaanse teelt. Door verschuivingen van teeltplannen, niet alleen in Nederland, en ontstaan van extra schaarste in bepaalde periodes kunnen prijzen soms tot grote hoogte komen, maar dat kan ook andersom door tijdelijk te groot aanbod.”

“Ik verwacht wel een gemiddeld hogere tomatenprijs dan afgelopen jaar, maar zelfs dan is het nog de vraag of de teelt rendeert. Ieder jaar is bijzonder in de kasgroenten, maar dit jaar is het wel heel bijzonder”, besluit Arie, die het team van GreenMatch verder heeft uitgebreid om ook voor de toekomst de continuïteit van de huidige activiteiten waar te kunnen borgen. “Naast onze activiteiten van benchmarking en bijbehorende dataverzameling van afzet in de groenten, zullen we uitbreiden naar het hard- en zachtfruit.”